Home Politics Tragic Loss: North Dakota Senator and Family Killed in Utah Plane Crash